Om projektet

Contamination of Evidence – att ärva kultur i vår tid är ett samarbete mellan Art Lab Gnesta och Historiska museet. Projektet syftar till att ge nytt bränsle åt diskussionen om hur begreppet ”identitet” kan tolkas, synliggöras och gestaltas utifrån ett kulturarvsperspektiv genom samtidskonst.

Bruket av historia för att förstärka och polarisera olika identitetsgrupper har under en tid vuxit, något som blivit tydligt för Historiska museet. Bara det senaste året har även frågeställningar kring representation av olika bakgrunder och stereotypa framställningar inom konst och kultur varit föremål för stor debatt. Att arbeta med ett historiskt material utifrån dessa frågeställningar är en högaktuell fråga i en värld som verkar längta efter diskussion kring både den egna och andras identitet.

Contamination of Evidence, vars titel anspelar på användandet av historiska föremål, kombinerar fritt konstnärligt skapande och ett museums kunskap om historia och kulturarv. Tankar som bearbetats i konstnärlig gestaltning synliggör de samtida dimensionerna i föremålen. Förutom som konstnärliga uttryck har detta förutsättningar att tillföra nya perspektiv till historietolkningarna.

Projektets researchfas påbörjas på Historiska museet under hösten 2013. En processpresentation planeras till februari 2014.

Inbjudna konstnärer: Hans Carlsson, Maryam Fanni och Rickard Heberling, Signe Johannessen, Kvinnors byggforum och Paula Urbano.
Projektgrupp: Caroline Malmström, Art Lab Gnesta, Katherine Hauptman och Susanna Zidén, Historiska museet.

historiska_rod_65x65mm_300dpi.jpg    ALG-logo-web-ns(1)

Annonser