Det rena landet

detrenalandet1

En bok som jag återkommit till i mina samtal med konstnärerna är Det rena landet av Maja Hagerman. Boken ger intressanta ingångar till frågor om historieskrivning och identitet, men också hur fiktion och sanning ibland sammanflätats. Jag har sett att den finns i Historiskas shop men går säkert också att låna på de flesta bibliotek. På författarens hemsida finns dessutom de två första kapitlen att ladda ned.

Annonser
Standard