Besudlade bevis?

bild(14)

Idag hade vi ett avstämningsmöte på museet, med alla konstnärer närvarande. Bland annat diskuterade vi titeln och tematiken på projektet.

Titeln Contamination of Evidence ger en blinkning till rättsmedicinskt arbete och anspelar samtidigt på frågor om bevis och sanning. ”Contaminated evidence” (besudlat bevis) är bevismaterial med lägre trovärdighet eftersom det på något sätt är förändrat.

Historiska museet är med och skapar vår gemensamma bild av historien, men vad är egentligen den ”sanna” historien? Alla de föremål som finns i museets samlingar kan ses som bevismaterial, men vems historia berättar de och hur förändras den i takt med tiden? Är det konstnären som är med och ”besudlar” bevisen, eller skedde det redan när föremålet blev en del av museets samling?

Genom att bjuda in konstnärer till samlingen hoppas vi på att få nya perspektiv på tolkningarna av historien och rikta blicken mot vår egen samtid.

Annonser
Standard