Annonser

I Historiska museets centralmagasin

Bild

Gyllene snittet i CoE-rummet

bild(15)

kbf

Lisa Deurell från Kvinnors byggforum presenterade idag nya skissen på deras bidrag till vårt rum på museet. Workshopen är flyttad till helgen 9-10 november – då fylls vårt rum av medlemmar i KBF som tillsammans bygger upp en flexibel modulmöbel, inspirerad av konsten och historien genom det gyllene snittet.

Standard

Det rena landet

detrenalandet1

En bok som jag återkommit till i mina samtal med konstnärerna är Det rena landet av Maja Hagerman. Boken ger intressanta ingångar till frågor om historieskrivning och identitet, men också hur fiktion och sanning ibland sammanflätats. Jag har sett att den finns i Historiskas shop men går säkert också att låna på de flesta bibliotek. På författarens hemsida finns dessutom de två första kapitlen att ladda ned.

Standard

Besudlade bevis?

bild(14)

Idag hade vi ett avstämningsmöte på museet, med alla konstnärer närvarande. Bland annat diskuterade vi titeln och tematiken på projektet.

Titeln Contamination of Evidence ger en blinkning till rättsmedicinskt arbete och anspelar samtidigt på frågor om bevis och sanning. ”Contaminated evidence” (besudlat bevis) är bevismaterial med lägre trovärdighet eftersom det på något sätt är förändrat.

Historiska museet är med och skapar vår gemensamma bild av historien, men vad är egentligen den ”sanna” historien? Alla de föremål som finns i museets samlingar kan ses som bevismaterial, men vems historia berättar de och hur förändras den i takt med tiden? Är det konstnären som är med och ”besudlar” bevisen, eller skedde det redan när föremålet blev en del av museets samling?

Genom att bjuda in konstnärer till samlingen hoppas vi på att få nya perspektiv på tolkningarna av historien och rikta blicken mot vår egen samtid.

Standard

Vårt rum hos Historiska museet

Projektet Contamination of Evidence kommer framöver att husera i ett särskilt rum i utställningen Sveriges historia. Här är besökarna välkomna att ta del av det pågående arbetet, samtidigt som konstnärerna och projektgruppen samlas för arbete, samtal och workshops. Det tidigare medeltidsrummet målas om, och i en workshop den sista helgen i oktober har vi bjudit in Kvinnors Byggforum för en workshop där de ger rummet en ny form som vårt arbete kan utgå ifrån. Välkommen till oss i november!

bild 3

Standard

bild 1

Konstnären Signe Johannessen i Guldrummet

Bild